KHÓA HỌC KẾ TOÁN CHO NHÀ LÃNH ĐẠO

 • Bạn là Nhà quản lý, Giám đốc doanh nghiệp, Lãnh đạo hay Người mới khởi nghiệp?
 • Bạn đang gặp khó khăn để hiểu hệ thống kế toán, ngôn ngữ kế toán trong quản lý?
 • Làm thế nào để kiểm soát và đọc số liệu một cách thông minh, nhanh chóng?
 • Khóa học KẾ TOÁN CHO NHÀ LÃNH ĐẠO sẽ giúp bạn trả lời những câu hỏi trên!

  Đồng hành cùng Nhà lãnh đạo từ những con số!

   Đồng hành cùng Nhà lãnh đạo từ những con số!

   KHÓA HỌC KẾ TOÁN CHO NHÀ LÃNH ĐẠO

   • Bạn là Nhà quản lý, Giám đốc doanh nghiệp, Lãnh đạo hay Người mới khởi nghiệp?
   • Bạn đang gặp khó khăn để hiểu hệ thống kế toán, ngôn ngữ kế toán trong quản lý?
   • Làm thế nào để kiểm soát và đọc số liệu một cách thông minh, nhanh chóng?
   • Khóa học KẾ TOÁN CHO NHÀ LÃNH ĐẠO sẽ giúp bạn trả lời những câu hỏi trên!

   Mục tiêu đào tạo

   Biết cách thức để tổ chức một bộ máy kế toán
   Biết cách sử dụng những thông tin và báo cáo do kế toán cung cấp để phục vụ công tác quản lý điều hành
   Biết cách yêu cầu bộ phận kế toán phải làm những gì
   Hiểu được vai trò của bộ phận kế toán trong công tác quản lý điều hành công ty
   Biết cách đọc, hiểu và phân tích những báo cáo tài chính do kế toán soạn lập và trình lên
   Biết cách sử dụng dịch vụ kiểm toán và tư vấn kế toán khi có nhu cầu

   Nội dung chương trình đào tạo

   Hiểu tổng quan về kế toán
   Hiểu tổng quan về kế toán
   • Kế toán là gì?
   • Tổng quan về kế toán, tài chính, kế toán thuế & kế toán quản trị;
   • Phân biệt tài chính & kế toán, giám đốc tài chính & kế toán trưởng, kiểm toán & tư vấn.
   Hiểu về công tác kế toán
   Hiểu về công tác kế toán
   • Các phần hành trong bộ phận kế toán và mối quan hệ giữa các phần hành này;
   • Hệ thống kiểm soát nội bộ trong công tác kế toán;
   • Mối quan hệ giữa bộ phận kế toán và các bộ phận khác trong doanh nghiệp.
   Hiểu và sử dụng thông tin kế toán
   Hiểu và sử dụng thông tin kế toán
   • Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển dòng tiền;
   • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
   • Thuyết minh báo cáo tài chính.
   Kế toán quản trị
   Kế toán quản trị
   • Một số dạng Báo cáo kế toán nội bộ của doanh nghiệp sản xuất;
   • Cách xác định và phân loại chi phí;
   • Sử dụng thông tin kế toán quản trị thông qua báo cáo nội bộ của doanh nghiệp.

   Đối tượng tham dự

   Là cấp quản lý điều hành doanh nghiệp - những người không chuyên về tài chính kế toán.

   Cụ thể: Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, các Giám đốc chức năng, Trưởng / Phó các phòng ban bộ phận của các doanh nghiệp

   Giảng viên đào tạo

   THẠC SĨ ĐỖ THỊ THANH VÂN

   Giám đốc Kiểm toán CTY KIỂM TOÁN & KẾ TOÁN AAC

   17 năm kinh nghiệm trong hoạt động Kế toán - Kiểm toán

   Thông tin khoá học

   Thời gian học 3 buổi
   Ngày khai giảng 09:00 ngày 26/06/2021
   Số lượng học viên 8 học viên/ 1 khóa
   Học phí 3.000.000/ 1 khóa
   Địa chỉ Tầng 7 -Tòa nhà Bộ Kế hoạch Đầu tư 103 Lê Sát, Đà Nẵng
   Đăng ký ngay

    Đồng hành cùng Nhà lãnh đạo từ những con số!

    Nhận xét khách hàng

    Zalo
    Zalo 02363623468